Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu www.stoczniowiecgdansk.pl

Korzystając z serwisu www.stoczniowiecgdansk.pl akceptujesz zasady zawarte w Regulaminie znajdujące się na tej stronie.

Administratorzy www.stoczniowiecgdansk.pl zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis www.stoczniowiecgdansk.pl obowiązuje aktualny Regulamin.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu.

Jeżeli nie zgadzasz się z Regulaminem, prosimy nie odwiedzaj serwisu www.stoczniowiecgdansk.pl

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisu www.stoczniowiecgdansk.pl możesz zostać poproszony (-a) o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony (-a) to w większości przypadków imię czy adres e-mail. W przypadku udostępnienia formularzy zamówień będziesz proszony (-a) o podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej z serwisem www.stoczniowiecgdansk.pl. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio serwisu www.stoczniowiecgdansk.pl (np. zmiany, ogłoszenia), niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez sponsorów, promotorów serwisu www.stoczniowiecgdansk.pl.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów lub na forum dostępne są dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mamy możliwości zabezpieczenia użytkowników serwisu przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie w serwisie www.stoczniowiecgdansk.pl, ale dotyczące usług i produktów nieobsługiwanych przez administratorów serwisu www.stoczniowiecgdansk.pl nie podlegają Polityce Prywatności.

Wykorzystywanie treści

Administratorzy serwisu www.stoczniowiecgdansk.pl zastrzegają sobie możliwość wykorzystywania (np. w czasopiśmie, gazetach, na innych stronach www) wszelkich wypowiedzi z forum, komentarzy, treści ogłoszeń i innych informacji umieszczanych przez użytkowników na łamach serwisu internetowego www.stoczniowiecgdansk.pl.

Przechowywanie informacji

Informacje uzyskane od użytkowników są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.